Slyšet neznamená rozumět

Slyšet neznamená rozumět. Rozumět neznamená pochopit. Pochopit neznamená souhlasit.

Ať už v mluvené nebo psané formě, asi každému z nás už se někdy stalo, že něčemu nerozuměl. Mohlo to být způsobeno mnoha důvody. Třeba tím, že jsme neznali ta správná cizí slova nebo že to důležité se prostě ztratilo v záplavě dalších informací. Možná na nás někdo mluvil moc rychle, nebo písmo bylo moc malé… třeba bylo všechno zkrátka nějaké nepřehledné. Zkusme si vybavit, co jsme přitom prožívali. Mohla to být zmatenost, nejistota, lítost, naštvání, strach, zoufalství nebo třeba i lhostejnost. Záleží, jak moc důležité to pro nás bylo a co se po nás chtělo. Tyhle situace se občas zřejmě nevyhnou nikomu, jsou ale lidé, kteří je prožívají mnohem častěji než ostatní. Jde především (ale nejen) o lidi s postižením, duševním onemocněním a seniory. A protože všichni mají právo na informace, které jsou předpokladem samostatného rozhodování, zapojení se do společnosti, pocitu jistoty a bezpečí, vzniklo snadné čtení.

Snadné čtení je v zásadě způsob, jak upravovat a vytvářet texty ve srozumitelné formě. Podstatou je používat krátké věty a základní slova, která znají všichni. Byla by ale škoda omezit se jen na to. V rámci snadného čtení je dobré pracovat s celkovou podobou textu. To znamená použít dostatečně velké písmo, nebo jen velká tiskací písmena, dělat mezi řádky větší mezery, myšlenky nebo informační celky od sebe dostatečně oddělit prostorově nebo barvou. Pomáhá i podpořit sdělení obrázkem nebo ilustrací. Zásady snadného čtení je dobré využívat i v mluveném slovu, kdy používáme krátké věty, vyhýbáme se složitým slovům, mluvíme plynule a děláme pauzy. Měli bychom se také snažit dát člověku, se kterým mluvíme a který to potřebuje, prostor informace zpracovat a respektujícím způsobem se ujistit, že si rozumíme. A pokud si rozumíme a dokonce i chápeme celý obsah našeho rozhovoru, můžeme se bavit i o tom, jestli spolu souhlasíme. Nejenom komunikace, ale i život je pak mnohem zajímavější.

Zajímá vás téma snadného čtení? Máme v nabídce kurz pro lidi s postižením, na kterém se učí rozumět dokumentům, které jsou pro ně důležité, anebo na vaši poptávku rádi uspořádáme workshop pro pracovníky, kde se mohou se zásadami snadného čtení důkladně seznámit a naučit se je využívat v praxi tak, aby mohli efektivně komunikovat s lidmi, které podporují.