Odborné stáže/Studentské praxe

Sdílení dobré praxe je jedním ze základních prvků zvyšování kvality v sociálních službách. Máme zato, že sebezkušenost je tím nejlepším učitelem a není nad to, vidět věci na vlastní oči. Proto u nás v JINAK rádi přivítáme kolegy z jiných organizací v rámci odborných stáží nebo budoucí pracovníky v sociální oblasti při plnění jejich studentských praxí.

Organizace JINAK podporuje procesy ve společnosti vedoucí k tomu, aby lidé s postižením a/nebo duševním onemocněním vedli normální život. A jak si takový normální život představujeme? Tak, že všichni lidé mají právo rozhodovat se, jak má jejich život vypadat, že mohou být doma ve vlastní dománosti mimo zdi ústavu, chodit dle svých možností do práce, navazovat vztahy a trávit volný čas podle svých přání.

Podporu lidem se zdravotním znevýhodněním poskytujeme při poskytování těchto sociálních služeb:

  • Podpora samostatného bydlení
  • Sociálně terapeutická dílna
  • Sociální rehabilitace

Pokud i vy chcete vidět, jak děláme věci v JINAK, obraťte se na nás. Najdeme řešení, které vám bude vyhovovat nejlépe.
Email: vzdelavani@jinakops.cz
Telefon: +420 731 637 225