REALIZOVANÉ PROJEKTY

Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje „Podpora kvality v rámci klíčové aktivity pro projekt „Žít normálně II““

Jinačí ukončené projekty

Osvěta a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK
Projekt spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK 2022
Projekt „Kde je vůle, tam je cesta“
Projekt „Kvalita života lidí s postižením v pobytových službách“

Organizace Instand a její ukončené projekty.

Procesní audity – podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Procesní podpora poskytovatelů sociálních služeb
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Konzultační a metodická činnost pro projekt
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Podpora supervize v Moravskoslezském kraji
Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji
Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením

Další ukončené projekty

 • Veřejná zakázka Karlovarského kraje – Zajištění realizátora aktivit projektu – Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje 2011-2013
 • Veřejná zakázka Libereckého kraje – Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby 2012-2013
 • Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením 2013-2014
 • Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb 2009-2011
 • Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám 2013-2015
 • Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb 2009-2011
 • Inovace systému kvality sociálních služeb 2012-2014
 • Veřejná zakázka Libereckého kraje (v rámci IP 2) 2010-2011
 • Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb 2006
 • Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich zapojení do lektorské činnosti 2006-2007
 • Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva Libereckého kraje
 • Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji 2003-2004
 • Podpora rozvoje kvality sociálních služeb v Pelhřimově
 • Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování
 • Projekt na vzdělávání pedagogů 2013-2014
 • Podpora pro zavádění standardů kvality sociálních služeb v ÚSP pro děti a mládež Městského ústavu sociálních služeb v Plzni
 • Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást 2006-2008
 • Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociální služeb v Jihomoravském kraji 2002
 • Podpora procesu zvyšování kvality sociálních služeb v Diakonii Českobratrské církve evangelické 2004-2006