AKTUALITY

25. 4. 2023 NOVĚ AKREDITOVANÝ KURZ

Dne 25. 4. 2023 ukončilo úspěšně prvních 11 účastníků nově akreditovaný 40 hodinový vzdělávací kurz „Metodická podpora pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků formou procesní analýzy (MEPA)“.

Tento kurz měl za cíl vybavit účastníky takovými kompetencemi, které jim umožní poskytovat efektivní metodickou podporu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v organizaci poskytující sociální služby. Metodická podpora je zaměřena především na výsledek sociální služby, tedy na motivaci pracovníků k poskytování sociální služby takovým způsobem, který zajistí maximální míru sociálního začleňování klientů.

Lektorkami kurzu byly PhDr. Jaroslava Sýkorová a PaedDr. Eva Brožová.

1. 10. 2022 VZNIK INSTAND JINAK

Vážené kolegyně, kolegové, naši podporovatelé a spřátelené organizace, dovolte, abychom Vám přinesli pro nás, a věříme, že i pro Vás, radostnou novinku. Propojili jsme práci JINAK, z. ú. s organizací Instand, z. ú. Instand je organizací s dlouholetou tradicí a výbornými zkušenostmi, máme společná témata a my v JINAK se zas nebojíme ničeho nového. Vzájemně se už nějaký čas inspirujeme a jdeme stejnou cestou. A tak jsme se rozhodli vytvořit v JINAK novou sekci, kterou jsme nazvali Instand JINAK.

Naše nová jinačí sekce Instand JINAK se bude zabývat poradenskými, vzdělávacími, konzultačními a dalšími aktivitami k tématu podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a nově také seniorů. Aktivity budeme směřovat k poskytovatelům sociálních služeb a jejich pracovníkům, k pečujícím osobám nebo přímo k lidem se zdravotním znevýhodněním. Sekce Instand JINAK bude také podporovat spolupráci v komunitě s cílem umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům žít normálně.

Abyste našli o nové sekci Instand JINAK informace přehledně na jednom místě, založili jsme nové webové stránky sekce www.instandjinak.cz. Sem budeme postupně dodávat novinky a určitě je na co se těšit! I my se těšíme na nové obohacení práce v JINAK o zkušenosti Instandu. Vnímáme možnost využití zkušeností a know how organizace Instand, z. ú. nejen jako příležitost, ale také jako závazek pokračovat v dobře odvedené práci.
Držte nám palce!

1. 4. 2022 ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU

Členové našeho velkého i malého týmu se zapojili do projektu Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK. Proč je projekt zapotřebí a další informace se dozvíte po kliknutí zde 🙂

11. 3. 2022 MÁME NOVÉ KURZY

Jelikož se stále snažíme vylepšovat naši nabídku a reagovat na aktuální dění v sociálních službách, akreditovali jsme pro vás dva nové kurzy – Péče o blízkého člověka JINAK a Právo na normální život JINAK. Podrobné informace najdete v sekci Akreditované kurzy.

23. 11. 2020 JSME ONLINE

Ne ne, na fotce nevidíte doupě hackera,
ale přípravu na náš historicky první online kurz
v listopadu 2020. Máme radost, že ohlasy byly pozitivní a že jsme si to od té doby ještě několikrát vyzkoušeli.

S námi se online kurzů nemusíte bát.
Děláme je se stejnou péčí a láskou
jako ty prezenční! 🙂