AKTUALITY

25. 9. 2023 REAKREDITACE KURZŮ

V srpnu 2023 jsme obnovili akreditaci dvou vámi žádaných kurzů – Práce s rizikem JINAK nově najdete pod názvem „Jak pracovat s rizikovými situacemi při podpoře klientů sociálních služeb“. Kurz Úvod do plánování přechodu JINAK se nově jmenuje „Jak podpořit klienty a pracovníky sociálních služeb při změně klientova bydlení“.
Neváhejte a objednejte si kurz přímo k vám do organizace. Těšíme se na Vás.

25. 4. 2023 NOVĚ AKREDITOVANÝ KURZ

Dne 25. 4. 2023 ukončilo úspěšně prvních 11 účastníků nově akreditovaný 40 hodinový vzdělávací kurz „Metodická podpora pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků formou procesní analýzy (MEPA)“.

Tento kurz měl za cíl vybavit účastníky takovými kompetencemi, které jim umožní poskytovat efektivní metodickou podporu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v organizaci poskytující sociální služby. Metodická podpora je zaměřena především na výsledek sociální služby, tedy na motivaci pracovníků k poskytování sociální služby takovým způsobem, který zajistí maximální míru sociálního začleňování klientů.

Lektorkami kurzu byly PhDr. Jaroslava Sýkorová a PaedDr. Eva Brožová.

1. 10. 2022 VZNIK INSTAND JINAK

Vážené kolegyně, kolegové, naši podporovatelé a spřátelené organizace, dovolte, abychom Vám přinesli pro nás, a věříme, že i pro Vás, radostnou novinku. Propojili jsme práci JINAK, z. ú. s organizací Instand, z. ú. Instand je organizací s dlouholetou tradicí a výbornými zkušenostmi, máme společná témata a my v JINAK se zas nebojíme ničeho nového. Vzájemně se už nějaký čas inspirujeme a jdeme stejnou cestou. A tak jsme se rozhodli vytvořit v JINAK novou sekci, kterou jsme nazvali Instand JINAK.

Naše nová jinačí sekce Instand JINAK se bude zabývat poradenskými, vzdělávacími, konzultačními a dalšími aktivitami k tématu podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a nově také seniorů. Aktivity budeme směřovat k poskytovatelům sociálních služeb a jejich pracovníkům, k pečujícím osobám nebo přímo k lidem se zdravotním znevýhodněním. Sekce Instand JINAK bude také podporovat spolupráci v komunitě s cílem umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům žít normálně.

Abyste našli o nové sekci Instand JINAK informace přehledně na jednom místě, založili jsme nové webové stránky sekce www.instandjinak.cz. Sem budeme postupně dodávat novinky a určitě je na co se těšit! I my se těšíme na nové obohacení práce v JINAK o zkušenosti Instandu. Vnímáme možnost využití zkušeností a know how organizace Instand, z. ú. nejen jako příležitost, ale také jako závazek pokračovat v dobře odvedené práci.
Držte nám palce!

1. 4. 2022 ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU

Členové našeho týmu se zapojili do projektu Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK. Proč je projekt zapotřebí a další informace se dozvíte po kliknutí zde 🙂

11. 3. 2022 MÁME NOVÉ KURZY

Jelikož se stále snažíme vylepšovat naši nabídku a reagovat na aktuální dění v sociálních službách, akreditovali jsme pro vás dva nové kurzy – Péče o blízkého člověka JINAK a Právo na normální život JINAK. Podrobné informace najdete v sekci Akreditované kurzy.

23. 11. 2020 JSME ONLINE

Ne ne, na fotce nevidíte doupě hackera,
ale přípravu na náš historicky první online kurz
v listopadu 2020. Máme radost, že ohlasy byly pozitivní a že jsme si to od té doby ještě několikrát vyzkoušeli.

S námi se online kurzů nemusíte bát.
Děláme je se stejnou péčí a láskou
jako ty prezenční! 🙂