Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb

Od září 2014 do května 2015 byly realizovány odborné konzultace, audity kvality a procesní audity v rámci veřejné zakázky z individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00005.

V této zakázce byli podpořeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří se rozhodli zahájit realizaci procesu transformace své služby, ale také kteří již proces transformace realizovali, podporovali a setkávali se s těžkostmi v průběhu tohoto procesu. Příjemci služeb byly příspěvkové organizace kraje, nestátní neziskové organizace a další subjekty poskytující sociální služby.

INSTAND v rámci zakázky uskutečnil osm auditů kvality, sedm procesních auditů a 200 hodin cílených odborných konzultací na témata jako partnerské vztahy a sexualita lidí s postižením, alternativní komunikace, podporované rozhodování, poskytování sociální služby chráněné bydlení (se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb), podpora uživatelů v trávení volného času, dobrovolnictví (jak zapojit dobrovolníky, úprava problematiky v metodických materiálech zařízení apod.) a další.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Termín realizace: září 2014 – květen 2015

Na realizaci projektu se podílela Slezská Diakonie v roli subdodvatele.

Projektová manažerka: Bc. Marcela Drotárová, DiS.