Projekt „Kde je vůle, tam je cesta“

Od října 2016 jsme spolupracovali s příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje Náš svět, p. o. na realizaci projektu „Kde je vůle, tam je cesta“. Jedná se se o cílenou podporu pracovníků domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování.

Více informací najdete na https://www.nassvetprzno.cz/projekty/.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.