Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Procesní podpora poskytovatelů sociálních služeb

Instand, z. ú. zajišťuje procesní podporu poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která vede k naplnění klíčové aktivity č. 3 projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci zakázky bude zajištěna procesní podpora u 6 vybraných Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a u 5 vybraných Domovů pro seniory, s působností v Moravskoslezském kraji. Procesní podpora bude zahrnovat vytvoření metodiky procesní analýzy pro daný druh sociální služby, obeznámení poskytovatelů s průběhem procesní podpory a analýzy, metodickou podporu ve službě a procesní analýzu.

Rozpočet projektu: 1.823.300 Kč bez DPH

Období realizace: 09/2016 – 12/2018

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Koordinátor projektu: Kristína Majerská majerska@instand.cz 739 052 021