Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Konzultační a metodická činnost pro projekt

Od listopadu 2011 do února 2013 byla realizována konzultační a metodická činnost v deseti zařízeních pobytových sociálních služeb, které procházejí transformací v Moravskoslezském kraji. Výstupem je „Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb“ a „Souhrnná zpráva o průběhu procesu transformace“.

Tyto aktivity byly součástí Individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00046.  Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Termín realizace: listopad 2011 – únor 2013

Významnou měrou se na realizaci projektu podílela Slezská Diakonie v roli subdodvatele.

Kontakt na projektovou manažerku:

Marcela Drotárová, DiS.

e-mail: drotarova@instand.cz

tel: 739 052 021