Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje „Podpora kvality v rámci klíčové aktivity pro projekt „Žít normálně II““

JINAK, z.ú. realizuje v rámci projektu „Žít normálně II“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000935, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus, klíčovou aktivitu 2 projektu a klíčovou aktivitu 4 projektu.

V rámci klíčové aktivity 2 projektu „Cílená podpora vybraných organizací“, zajišťuje JINAK z.ú. procesní audity, audity kvality, klientské audity, metodickou podporu a odborné konzultace, a to v sociálních službách Zámek Dolní Životice, p.o., Sagapo, p.o. a Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.

8 procesních auditů
5 auditů kvality
2 klientské audity
324 hodin metodické podpory
280 hodin odborných konzultací

Rozpočet projektu: 2.777.800, – bez DPH

Období realizace: 02/2024 – 02/2026

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Garant projektu: Mgr. Petra Trefná Skácelová, skacelova@jinakops.cz, +420 736 528 058

V rámci klíčové aktivity 4 projektu „Vzdělávání osob se zdravotním postižením“ zajišťuje JINAK, z.ú. realizaci 7 kurzů.

4 běhy kurzu Moje práva
8 běhů kurzu Jak vést domácnost
5 běhů kurzu Zaměstnávání
7 běhů kurzu Vztahy s lidmi
6 běhů kurzu Jak vystupovat na veřejnosti
7 běhů kurzu Práce na počítači
4 běhy kurzu Hospodaření s penězi

Rozpočet projektu: 1.139.400,- bez DPH

Období realizace: 02/2024-02/2026

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Garant projektu: Lenka Herentinová, herentinova@jinakops.cz, +420 737 146 852