Projekt „Kvalita života lidí s postižením v pobytových službách“

V roce 2018 jsme v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 realizovali veřejnou zakázku týkající se kvality života lidí s postižením v pobytových službách.

V rámci realizace této aktivity jsme vytvořili vzdělávací program se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením a současně zpracovali Metodiku měření kvality života lidí s postižením (dále jen „Metodika“), která byla ověřena v praxi. V průběhu realizace vzdělávacího programu a ověřování metodiky v praxi bylo proškoleno 14 osob, následně vybráno 8 nejlepších frekventantů, kteří uskutečnili celkem 8 analýz kvality života v 8 vybraných pobytových službách.

DĚKUJEME ZA PŘÍLEŽITOST!