Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Podpora supervize v Moravskoslezském kraji

Občanské sdružení INSTAND od června 2011 do listopadu 2012 poskytovalo supervize na sociálních odborech úřadů v Moravskoslezském kraji, vyškolilo 15 supervizorů a realizovalo sérii vzdělávacích kurzů „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

O projektu

Tyto aktivity byly součástí individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ (CZ.1.04/3.1.00/05.0004). Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci v oblasti sociálních služeb a zadavatelé sociálních služeb – pracovníci, kteří působí na odborech sociálních věcí a jsou zařazeni do úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

INSTAND byl realizátorem klíčové aktivity č. 1 „Podpora supervize v Moravskoslezském kraji“. INSTAND spolupracuje v roli subdodavatele se společností EDUCO CENTRUM s.r.o., která byla dodavatelem všech vzdělávacích kurzů projektu.

O vzdělávacích programech

V průběhu projektu INSTAND realizoval dva vzdělávací programy. První z nich je „VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ PODPORUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŠKOLENÝCH V SUPERVIZNÍCH DOVEDNOSTECH“ – akreditovaný vzdělávací program v rozsahu 176h, v tomto projektu rozšířený na celkem 270 h. Součástí vzdělávání byla i odborná praxe, peer setkání a vzájemná supervize účastníků. Bylo připraveno 15 supervizorů z řad sociálních pracovníků (poskytovatelů i zadavatelů), kteří nyní mohou  v MSK jako supervizoři v sociálních službách.

Druhý vzdělávací program s názvem „ÚVOD DO SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH“ byl určen všem pracovníkům působícím v sociální oblasti (poskytovatelům i zadavatelům), kteří si chtěli vyzkoušet různé supervizní metody, porozumět možnostem a limitům supervize a poznat teoretická východiska supervize. Součástí kurzu bylo nacvičování formulace cíle a zakázky. Účastníci tak jsou lépe vybaveni pro sjednávání supervize na svém pracovišti. Kurz byl realizován v rozsahu 24h.

O supervizích na úřadech

V rámci aktivity „Zajištění supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ byla prováděna supervizní setkání na sociálních odborech zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji. Bylo uskutečněno 378 skupinových nebo individuálních supervizních setkání po třech vyučovacích hodinách.

Kontakt na projektovou manažerku:

Marcela Drotárová, DiS.

e-mail: drotarova@instand.cz

tel: 739 052 021