Zpracování osobních údajů

JINAK, o.p.s. se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice, IČ: 01606085 jako správce osobních údajů (dále jen „správce„) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje JINAK, o.p.s. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Jestliže JINAK, o.p.s. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od společnosti JINAK, o.p.s. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným společností JINAK,  o.p.s.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané společností JINAK, o.p.s. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných společností JINAK, o.p.s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů společností JINAK, o.p.s.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) JINAK, o.p.s.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

JINAK, o.p.s., Brantice 220, 793 93 Brantice

IČO: 01606085, zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě pod zn. O 1174

Statutární zástupce: Mgr. Martina Chlápková
e-mail: info@jinakops.cz  
www.jinakops.cz